เว็บสล็อตโยคะควรเป็นวิชาบังคับในพลศึกษาหรือไม่?

เว็บสล็อตโยคะควรเป็นวิชาบังคับในพลศึกษาหรือไม่?

ในวันที่ 21 มิถุนายนเว็บสล็อต ผู้คนทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวันโยคะสากลองค์การสหประชาชาติเปิดตัววันโยคะสากลในปี 2014 โดยเน้นถึงประโยชน์หลายประการของการฝึกโยคะ หัวข้อปี 2017 คือ ” โยคะเพื่อสุขภาพ ” ซึ่งตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ ” เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโยคะ

สามารถช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกายในแบบองค์รวม “

ผลการศึกษาจำนวนหนึ่งได้ยืนยันถึงประโยชน์ทางจิตใจและร่างกายในเชิงบวกของโยคะ ในการวิเคราะห์อภิมานครั้งหนึ่ง นักวิจัยพบว่าโยคะมีประโยชน์ต่อร่างกายในการฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งมากกว่าการออกกำลังกายรูปแบบอื่น ประโยชน์ด้านจิตสังคม ได้แก่ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความโกรธที่ลดลง และคุณภาพชีวิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 1สิ่งที่ทำให้กีฬาแตกต่างออกไปคือการเน้นที่จิตใจที่เชื่อมต่อกับร่างกาย การฝึกโยคะส่วนใหญ่มีมากกว่าการสร้างความแข็งแกร่งผ่านการโพสท่า โยคะต้องการให้ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจอย่างมากกับการหายใจ ซึ่งมักใช้การทำสมาธิซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการไม่อยู่นิ่งและความเครียด การศึกษาของวัยรุ่นชิ้นหนึ่งพบว่าโยคะมีผลในเชิงบวกอย่างมากต่อการควบคุมอารมณ์ของนักเรียน ไม่ได้มีอยู่ในชั้นเรียนพละตามปกติ นักวิจัยเชื่อว่าสิ่งนี้ส่วนใหญ่มาจาก “การรับรู้ทางร่างกาย” ซึ่งเชื่อมโยงกับการยอมรับตนเองที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากโดยเฉพาะในเด็กอายุ 15-17 ปี 2

ประโยชน์ของกีฬาต่อสุขภาพนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่งรวมกิจกรรมทางกาย โยคะยังคงไม่เป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับกีฬาทั่วไป สิ่งนี้น่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความสามารถในการเข้าถึง มีอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่จำเป็นต้องใช้เลย และสามารถทำได้แทบทุกที่ บางทีเหตุผลหลักที่กีฬานี้ยังคงเป็นกีฬาทางเลือกก็เนื่องมาจากความขัดแย้ง ทาง ศาสนา หลายคนเชื่อมโยงโยคะกับการปฏิบัติทางศาสนาและลังเลที่จะส่งเสริมโยคะในโรงเรียน แม้ว่าโยคะอาจมีรากฐานมาจากศาสนา แต่ในปัจจุบันมีโยคะหลายรูปแบบ การปฏิบัติทางโลกเป็นไปได้และเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้แล้ว โยคะควรให้ความสนใจเป็นกีฬาทางเลือกมากขึ้น ความลังเลรอบ ๆ โยคะมักจะสะท้อนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของโยคะ โยคะในหลักสูตรกีฬากระแสหลักจะไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังอาจนำไป

สู่สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมอีกด้วย

การประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG แต่ละข้ออย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬา

การระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)เว็บสล็อต