Sci-Fi Horror: ปลอกแขนที่ให้ความเจ็บปวดในความเป็นจริงเสมือน

Sci-Fi Horror: ปลอกแขนที่ให้ความเจ็บปวดในความเป็นจริงเสมือน

เมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับปลอกแขนที่อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดใน metaverse ฟังดูเหมือนเป็นโครงเรื่องย่อยจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์สยองขวัญ แต่เมื่อโลกรอบตัวเราดำเนินไป ดูเหมือนว่าเราจะตระหนักว่าสิ่งที่เรามักจะเชื่อมโยงกับภาพยนตร์กำลังเริ่มเป็นจริง และนั่นค่อนข้างเร็วเกินไปตัวอย่างล่าสุดของ H2L สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในโตเกียวและได้รับการสนับสนุนจาก Sony 

ซึ่งได้สร้างปลอกแขนที่สามารถทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วย

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด metaverse คือโลกเสมือนจริงที่คุณสามารถทำงาน เล่นเกม และสื่อสารกับผู้อื่นได้ ในอีกหลายเดือนและหลายปีข้างหน้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน (VR) และอุปกรณ์ความจริงเสริม (AR)

Metaverse Fashion Week: อนาคตของแฟชั่นโชว์

ปลอกแขนที่เรียกว่า UnlimitedHand มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่สามารถทำให้อวาตาร์ metaverse ของคุณคัดลอกการเคลื่อนไหวทางกายภาพของคุณจากโลกแห่งความเป็นจริง และสามารถควบคุมกล้ามเนื้อแขนได้โดยใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ถุงมือยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่เมื่อพร้อมแล้ว จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบความแตกต่างระหว่างการถือสิ่งของต่างๆ ในเมตาเวิร์ส

บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ความฉลาดของร่างกายมนุษย์ร่วมกัน เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายและความรู้สึก หนึ่งในแนวคิดเหล่านี้เรียกว่า BodySharing ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ผู้คนมีประสบการณ์นอกร่างกาย ธีมนิยายวิทยาศาสตร์ที่ฮอลลีวูดใช้มาหลายสิบปีแล้วเพื่อสร้างประสบการณ์ภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าหลงใหลให้กับผู้คนทั่วโลก

ของพระองค์ ว่าคริสตจักรไม่ใช่สถาบันราชการบางแห่ง คริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ การบริหาร “สิ่งดี” แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ฉันขอโทษท่านประธานาธิบดี ฉันเป็นนักเทศน์ มัทธิว 16:13 ฉันจะยึดติดกับข้อความ ฉันปลอดภัยกว่าที่นั่น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงแคว้นซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘ใครเล่าว่าเราเป็นบุตรมนุษย์’ พระเยซูกำลังชี้ให้เห็นในข้อนี้ว่าชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์มีการเปลี่ยนแปลง ชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์จะเปลี่ยนไป และเมื่อพวกเขามาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์เติมเต็มชีวิตพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และพระเยซูกำลังตรัสในข้อนี้ว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ ว่าคริสตจักรไม่ใช่สถาบันราชการบางแห่ง 

คริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ การบริหาร “สิ่งดี” แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ฉันขอโทษท่านประธานาธิบดี ฉันเป็นนักเทศน์ มัทธิว 16:13 ฉันจะยึดติดกับข้อความ ฉันปลอดภัยกว่าที่นั่น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงแคว้นซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘ใครเล่าว่าเราเป็นบุตรมนุษย์’ พระเยซูกำลังชี้ให้เห็นในข้อนี้ว่าชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์มีการเปลี่ยนแปลง ชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์จะเปลี่ยนไป และเมื่อพวกเขามาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์เติมเต็มชีวิตพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และพระเยซูกำลังตรัสในข้อนี้ว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ ว่าคริสตจักรไม่ใช่สถาบันราชการบางแห่ง คริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ การบริหาร “สิ่งดี” แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ฉันขอโทษท่านประธานาธิบดี ฉันเป็นนักเทศน์ มัทธิว 16:13 ฉันจะยึดติดกับข้อความ ฉันปลอดภัยกว่าที่นั่น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงแคว้นซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘ใครเล่าว่าเราเป็นบุตรมนุษย์’ ชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์จะเปลี่ยนไป และเมื่อพวกเขามาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์เติมเต็มชีวิตพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และพระเยซูกำลังตรัสในข้อนี้ว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ ว่าคริสตจักรไม่ใช่สถาบันราชการบางแห่ง คริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ การบริหาร “สิ่งดี” แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ฉันขอโทษท่านประธานาธิบดี ฉันเป็นนักเทศน์ มัทธิว 16:13 ฉันจะยึดติดกับข้อความ ฉันปลอดภัยกว่าที่นั่น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงแคว้นซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘ใครเล่าว่าเราเป็นบุตรมนุษย์’ ชายและหญิงที่มาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์จะเปลี่ยนไป และเมื่อพวกเขามาหาพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์เติมเต็มชีวิตพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และพระเยซูกำลังตรัสในข้อนี้ว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ ว่าคริสตจักรไม่ใช่สถาบันราชการบางแห่ง คริสตจักรไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

Credit : ยูฟ่าสล็อต